Zdarza się. Jeden lub drugi małżonek otrzymuje dziedzictwo przed ślubem lub w jego trakcie. Planowane jest wykorzystanie tych zasobów finansowych w imieniu małżeństwa i rodziny bez większego zastanowienia nad prowadzeniem dokumentacji lub segregowaniem aktywów.

Wtedy na horyzoncie pojawia się nie do pomyślenia wydarzenie rozwodowe. Teraz zaczyna się wyzwanie – podział problemów finansowych, które powstały w związku z odziedziczonymi aktywami.

Konsekwencje decyzji podjętych w tych kwestiach mogą mieć długotrwały skutek i wpływ na wartość, podatki, własność i inne względy. Jest to odpowiedni czas na rozważenie skorzystania z usług adwokata do spraw rozwodów w celu zapewnienia pomocy w ustaleniu odpowiednich obliczeń, które należy zastosować w celu ustalenia podziału majątku pomiędzy małżonkami w trakcie rozwodu czy separacji. Zarówno majątek wspólny, jak i jego podział po rozwodzie regulują odpowiednio przepisy dotyczące wspólnie odziedziczonego majątku i podziału majątku współmałżonków. Wspólny majątek może zostać podzielony, gdy wspólnota ustroju majątkowego ustanie podczas małżeństwa, na przykład w wyniku orzeczenia sądu lub umowy lub gdy wspólnota ustroju majątkowego ustanie w momencie rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub separację.

Postępowanie rozwodowe lub separacyjne nie zawsze jest związane z podziałem majątku. Najczęściej podział własności wspólnej małżonków odbywa się na osobnym postępowaniu.

Małżonek może żądać zwrotu wydatków i kosztów poniesionych z jego majątku osobistego na rzecz kupna nieruchomości wspólnej. Żaden z małżonków nie może żądać zwrotu wydatków i wydatków poniesionych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyłyby one wartość nieruchomości wspólnoty w momencie, gdy ustała wspólnota majątkowa. Zwrot następuje przy podziale majątku wspólnoty. Sąd może jednak postanowić, że wydatki powinny zostać zwrócone wcześniej, jeśli jest to konieczne dla dobra rodziny. Jeżeli chcesz przeprowadzić podział majątku Warszawa, warto skorzystać z usług doświadczonego adwokata do sprawnego przeprowadzenia tego procesu.