Osoby prywatne lub firmy, które chcą odzyskać pieniądze od dłużnika mogą spróbować zrobić to na wiele sposobów.

Na początku możemy skontaktować się z dłużnikiem, ustalić przyczynę opóźnienia, określić inny termin spłaty, niekiedy możemy uzgodnić rozłożyli wierzytelności na raty. Jednak jeżeli zauważymy że nie uda nam się porozumieć polubownie możemy wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty, w dokumencie określamy dokładnie szczegóły umowy, która została podpisana na wykonanie usługi czy dostarczenie towaru. Może być to także pożyczka, kredyt w przypadku którego dłużnik zaprzestał spłaty.

Jak skutecznie odzyskać pieniądze od dłużnika?

Komornika działa na podstawie wyroku sądowego

Ostatecznie sprawa może trafić do sądu, w tym przypadku sąd może orzec nakaz spłaty. Dłużnicy starają się wówczas jak najszybciej uregulować zaległości, jednak jeżeli dług nie będzie uregulowany sprawą może zająć się komornik. Jest on funkcjonariuszem publicznym, który działa przy danym Sądzie Rejonowym. Wykonuje on windykację należności przykładowo za pomocą zajęcia konta bankowego. W tym przypadku może zostać zajęta wypłata dłużnika, oszczędności, papiery wartościowe czy też akcje należące do niego. Jeżeli kwota ta nie zabezpieczy długu wówczas komornik może zająć mienie należące do dłużnika.

Komornicy zajmują przykładowe pojazdy, maszyny rolnicze, cenne przedmioty w domu dłużnika. Komornik może wejść do domu dłużnika w asyście policji, zabezpieczyć różnego rodzaju przedmioty wartościowe. Następnie odbywa się publiczna licytacja, która wcześniej jest ogłaszana. W ten sposób zebrane pieniądze trafiają do wierzyciela. Na początku postępowania komornik wysyła dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Początkowo zajmuje pensję, konto, następnie nieruchomości oraz dobra dla do niego należące. Komornik ma także obowiązek wezwać dłużnika aby ten przedstawił wykaz majątku jaki posiada. Na tej podstawie komornik może podjąć decyzję o zajęciu.

Jeżeli sprawa dotyczy Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ windykacją może zająć się komornik struk-zielińska Praga północ należy do jej obszaru działania. Komornicy muszą działać zgodnie z prawem, które określa przykładowo część pensji, która może zostać zajęta. W przypadku umowy o pracę komornik może zająć 50% pensji, jeżeli sprawa dotyczy niespłaconych należności lub też 60% w przypadku alimentów. Dodatkowo chronione są świadczenia rodzinne takie jak 500+ czy też zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze.