Geodeci określają granice nieruchomości i odpowiednio przygotowują mapy i działki pomiarowe.

Jako geodeta byłbyś zaangażowany w pomiary nieruchomości i innych terenów w celu dokładnego określenia ich granic. Informacje o granicach są potrzebne z wielu powodów, pomagają określić, gdzie powstaną drogi lub budynki, rozstrzygają spory dotyczące granic nieruchomości i prowadzą do tworzenia szczegółowych map. Mapy i opisy terenu, które tworzą geodeci, są zwykle uważane za prawnie wiążące i można ich wezwać do przedstawienia swoich ustaleń na sali sądowej. Ze względu na prawny i precyzyjny charakter pracy trzeba zdobyć odpowiednie doświadczenie i umiejętności, aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki. Aby ukończyć pomiar i mapowanie terenu, przeprowadza się badania dotyczące obszaru lub zadania, które otrzymał geodeta. Może to obejmować poszukiwanie informacji o poprzednich dokumentach i liniach granic. Zbiera się również nowe informacje, udając się w teren i wykonując pomiary obszaru, których następnie używa się do określenia granic lub utworzenia topografii terenu.

Podczas badania terenu można użyć zaawansowanego sprzętu GPS. Ponieważ ten sprzęt wykorzystuje dane satelitarne, pozwoli to zebrać informacje z najwyższą dokładnością.

Po zakończeniu badania terenu rejestruje się ustalenia, często tworząc oficjalne raporty i mapy. Geodeta może zostać poproszony o przedstawienie swoich ustaleń osobie lub firmie, która zamówiła pomiary. Geodeta może również określić podział działki Zakopane – HiLevel firma geodezyjna zajmuje się takimi zagadnieniami na zlecenie klientów prywatnych i różnego rodzaju przedsiębiorstw. Geodeta musi mieć wiele różnych umiejętności i odpowiednie doświadczenie, aby jak najlepiej wykonywać swój zawód. Jako geodeta musisz rozumieć pojęcia matematyczne i umieć ich używać do określenia i mierzenia wielkości terenu. Znajomość obsługi komputera jest również niezbędna, ponieważ do wykonania pracy używa się różnego rodzaju sprzętu technologicznego. Powinieneś być w stanie skupić się na szczegółach i wykonywać zadania dokładnie i dokładnie.