Chociaż możesz używać znaku usługowego lub znaku towarowego bez jego rejestracji, jednak rejestracja w Urzędzie Patentowym chroni firmę przed problemami, jeśli ktoś spróbuje użyć danego znaku lub czegoś łudząco do niego podobnego w celu uzyskania dochodów.

Zakładając, że zainwestowałeś pieniądze w swoją markę, sensowne jest, aby chronić swój cenny zasób, rejestrując go jako znak towarowy.

Czy warto zarejestrować znak towarowy?

Co daje właścicielowi rejestracja znaku towarowego?

Znak towarowy jest złożoną formą własności intelektualnej. Właściciel znaku towarowego nie jest właścicielem słowa ani obrazu, ale raczej wykorzystania go do identyfikacji pochodzenia towarów lub usług. Kiedy po raz pierwszy składasz wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, musisz dołączyć do wniosku oświadczenie o używaniu znaku towarowego. Oświadczenie jest dowodem na to, że znak towarowy jest rzeczywiście używany w handlu.

W przeciwieństwie do patentów i praw autorskich, znaki towarowe nie wygasają po określonym czasie. Znaki towarowe będą istniały tak długo, jak długo właściciel będzie ich używał. W ramach procesu odnowienia znaku towarowego, co 10 lat właściciel będzie musiał w podobny sposób przedstawić dowód używania i oświadczenie. Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego, nie jesteś właścicielem logo, słowa ani marki. Masz prawo do wykluczenia innych osób z używania tego znaku towarowego na towarach lub usługach. Znak towarowy to sposób, w jaki mówisz swoim klientom, że twoje produkty pochodzą od ciebie.

Na stronie https://proseedmag.pl/material-zewnetrzny/znak-towarowy-dostepny-nie-tylko-dla-przedsiebiorcow znajdziesz artykuł, z którego dowiesz się więcej na temat ochrony znaków towarowych. Każda firma ma bezpośredni interes w ochronie możliwości egzekwowania swoich praw do znaków towarowych. Aby jednak prawa te były wykonalne, musisz używać swojego znaku towarowego. Musisz wytwarzać produkty, sprzedawać je i umieszczać na nich swój znak towarowy. Jeśli nie wykonasz którejkolwiek z tych czynności, nie masz już znaku towarowego do ochrony. Jeśli nie zrobisz tego wystarczająco długo, stracisz prawo do używania znaku towarowego.