Zdolność kredytowa odnosi się do zdolności osoby lub organizacji do spłaty swoich zobowiązań w sposób terminowy i konsekwentny. Jest ona określana przez kredytodawcę na podstawie różnych czynników finansowych, takich jak dochód, historia zatrudnienia, historia kredytowa, oszczędności, wskaźnik zadłużenia do dochodu itp. Wyższa zdolność kredytowa wskazuje na niższe ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań, co zwiększa prawdopodobieństwo zatwierdzenia pożyczki lub udzielenia kredytu przez pożyczkodawcę.

Jakie znaczenie ma zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa jest istotna, ponieważ określa zdolność osoby lub organizacji do uzyskania kredytu oraz warunki tego kredytu. Wysoka ocena zdolności kredytowej może prowadzić do bardziej korzystnych warunków kredytu, takich jak niższe oprocentowanie, większe kwoty kredytu i bardziej elastyczne harmonogramy spłat. Z drugiej strony, niska ocena zdolności kredytowej może skutkować wyższym oprocentowaniem, mniejszymi kwotami kredytu lub całkowitą odmową udzielenia kredytu.

Posiadanie dobrej zdolności kredytowej ma również inne korzyści, takie jak ułatwienie wynajęcia mieszkania, uzyskania ubezpieczenia lub znalezienia pracy w niektórych przypadkach. Krótko mówiąc, zdolność kredytowa odgrywa kluczową rolę w stabilności finansowej osoby lub organizacji oraz w dostępie do zasobów finansowych.

Jak banki obliczają zdolność kredytową?

Banki obliczają zdolność kredytową za pomocą modelu scoringu kredytowego. Model ten uwzględnia kilka czynników, aby określić ryzyko niespłacenia kredytu przez osobę lub organizację. Do najczęstszych czynników stosowanych do obliczania zdolności kredytowej należą:

 • Historia płatności: Historia danej osoby w zakresie terminowego płacenia rachunków i zadłużenia.
 • Wykorzystanie kredytu: Kwota dostępnego kredytu, która jest wykorzystywana.
 • Długość historii kredytowej: Długość czasu, w którym dana osoba korzystała z kredytu.
 • Rodzaje kredytów: kombinacja różnych rodzajów kredytów posiadanych przez daną osobę, takich jak karty kredytowe, pożyczki osobiste i kredyty hipoteczne.
 • Ostatnie zapytania kredytowe: Liczba wniosków kredytowych złożonych w krótkim okresie czasu.
 • Dochód: Dochody danej osoby i stabilność zatrudnienia.

Autorzy artykułu czym jest zdolność kredytowa pozyczkiwbanku.pl jako jeden z czynników wskazują jeszcze długość okresu zatrudnienia. Zdecydowanie trudniej jest uzyskać kredyt pracując zaledwie od miesiąca w nowym miejscu pracy.

Model oceny kredytowej wykorzystuje ważony algorytm do przypisania liczbowego wyniku do każdego czynnika, a następnie generuje całkowitą ocenę kredytową. Im wyższa ocena, tym wyższa zdolność kredytowa i niższe ryzyko niespłacenia kredytu.

Jak samodzielnie obliczyć zdolność kredytową?

W Polsce zdolność kredytową można obliczyć za pomocą kilku wskaźników finansowych, takich jak wskaźnik zadłużenia do dochodu oraz wskaźnik wykorzystania kredytu. Jednak najwygodniej i najszybciej można obliczyć zdolność kredytową, wykorzystując narzędzia dostępne w Internecie, np. Analizator Kredytowy BIK.

Jak można poprawić swoją zdolność kredytową?

Poprawa zdolności kredytowej wymaga czasu i wysiłku, ale może doprowadzić do uzyskania lepszych warunków pożyczki i większych możliwości finansowych. Oto kilka sposobów na poprawienie swojej zdolności kredytowej:

 1. Płać rachunki na czas: Opóźnione płatności mogą mieć negatywny wpływ na Twoją ocenę kredytową. Upewnij się, że płacisz wszystkie rachunki, w tym rachunki za karty kredytowe i płatności za pożyczki, na czas każdego miesiąca.
 2. Utrzymuj niskie salda na kartach kredytowych: Wysokie salda na kartach kredytowych mogą wskazywać, że masz zbyt duże wydatki i zwiększają Twój wskaźnik wykorzystania kredytu. Utrzymuj niskie salda na kartach kredytowych, spłacając je w całości co miesiąc lub utrzymując je poniżej 30% limitu kredytowego.
 3. Unikaj nowych wniosków kredytowych: Za każdym razem, gdy ubiegasz się o kredyt, może to stworzyć twarde zapytanie w twoim raporcie kredytowym, co może obniżyć twój wynik. Unikaj ubiegania się o nowy kredyt, jeśli nie jest to konieczne.
 4. Regularnie sprawdzaj swój raport kredytowy: Upewnij się, że przeglądasz swój raport kredytowy co najmniej raz w roku, aby wyłapać wszelkie błędy i być na bieżąco z historią kredytową.
 5. Rozsądnie zarządzaj długiem: Jak najszybciej spłać wysoko oprocentowane zadłużenie, takie jak zadłużenie na kartach kredytowych. Rozważ przeniesienie salda na nisko oprocentowaną kartę kredytową, aby zaoszczędzić na odsetkach.
 6. Utrzymuj stare konta kredytowe otwarte: Dłuższa historia kredytowa może poprawić Twoją ocenę kredytową, więc nie zamykaj starych kont kart kredytowych, z których już nie korzystasz.