Prowadzenie egzekucji komorniczej to złożony i długotrwały proces.

Okazuje się, że nawet komornik posiadający specjalne uprawnienia, może natrafić na różnego rodzaju ograniczenia i przeszkody. Jedną z takich przeszkód jest bez wątpienia ogłoszenie przez dłużnika upadłości. W dzisiejszych czasach przepisy pozwalają na ogłoszenie upadłości, zarówno przez osoby fizyczne, jak również prawne, czyli przedsiębiorców. Warto więc uzyskać więcej istotnych informacji związanych z egzekucjami komorniczymi, gdy dojdzie do ogłoszenia upadłości przez dłużnika.

Egzekucja komornicza, a upadłość dłużnika – najważniejsze informacje

Upadłość przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego lub w jego trakcie

Jeśli komornik w czasie postępowania egzekucyjnego zostanie powiadomiony o tym, że dłużnik ogłosił upadłość jeszcze przed złożeniem wniosku o egzekucję przez wierzyciela, wówczas mamy do czynienia z niecelowym wszczęciem postępowania. Dla wierzyciela wiąże się to z koniecznością poniesienia kosztów w wysokości 10% kwoty zgłoszonej do egzekucji, czyli sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku śmierci dłużnika jeszcze przed rozpoczęciem postępowania. Po ogłoszeniu upadłości dłużnika, nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych, więc zostanie ono umorzone przez komornika.

Jeżeli do ogłoszenia upadłości dojdzie już w trakcie trwającego postępowania egzekucyjnego, wówczas komornik zgodnie z prawem ma obowiązek zawiesić postępowanie i umorzyć w momencie uprawomocnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Kwoty, które zostały uzyskane w zawieszonej egzekucji zostaną przekazane do masy upadłości, a egzekucja nie może być prowadzona z majątku zaliczanego do tej masy. Wyjątkiem są roszczenia alimentacyjne, roszczenia o rentę w ramach odszkodowania za wywołanie choroby, kalectwa, niezdolności do pracy lub śmierci.

W ludzkim życiu zdarzają się różne sytuacje, więc trzeba być gotowym na każdą ewentualność. Dobrze jest zwracać uwagę na kancelarie, takie jak komornik sądowy katowice. Specjalizują się one w odzyskiwaniu należności na drodze przymusu w sposób skuteczny i zgodny z prawem, które obowiązuje na terenie naszego kraju.