Obróbka CNC jest zautomatyzowanym procesem skrawania materiału przez maszynę, która zawiera sterownik i napędy elektryczne.

Urządzenie działa zgodnie z danymi, jakie zostały dostarczone przez operatora lub technologa. Sama obróbka jest jednak tylko ostatnim etapem i składa się z trzech części: zaprojektowania w programie komputerowym, stworzenia planu sterowania maszyną oraz obróbki.

Pod hasłem „obróbka CNC” znajdziemy kilka fraz precyzujących działania zaprogramowanej maszyny.

Wyróżniamy przede wszystkim frezowanie CNC, gdzie ostrza maszyny przesuwają się po nieruchomym przedmiocie, tworząc rowki, nacięcia, gwinty czy uzębienia oraz toczenie CNC, podczas którego po obróconym przedmiocie przesuwa się nóż tokarski, nadając przy tym przedmiotowi walcowate, stożkowate i kuliste kształty. Zastanawiasz się ile kosztuje obróbka CNC?

Koszt usługi obróbki CNC można ocenić na podstawie kilku czynników. Jednym z nich jest koszt materiału, który jest poddawany obróbce. Różne materiały mają różną cenę na rynku, a niektóre z nich, takie jak stop aluminium czy stali nierdzewnej, mogą być droższe niż pozostałe.

Kolejnym czynnikiem jest złożoność projektu i ilość operacji obróbkowych. Im bardziej skomplikowany projekt i im więcej operacji trzeba przeprowadzić, tym większy koszt usługi. Złożoność projektu może obejmować różne czynniki, takie jak liczba otworów do wiercenia, zaawansowane kształty do wycinania czy precyzyjne detale do frezowania.

Istotnym elementem, mającym wpływ na końcowy koszt usługi jest czas trwania procesu obróbki. Dłuższy czas działania oznacza większe zużycie narzędzi, a także większe koszty pracy maszyny. Niektóre firmy mogą naliczać opłaty godzinowe za korzystanie z ich maszyn CNC, co wpływa na całkowity koszt usługi polegającej na obróbce CNC. Szukając dokładnych danych na temat kosztu obróbki CNC możemy spotkać się ze zdaniami, że cena wynosi od 35 do 70 zł netto za godzinę pracy maszyny oraz dodatkowo koszt obrabianego materiału.