Scrum jest podzbiorem Agile. Scrum to prosta i elastyczna metodologia Agile do tworzenia oprogramowania.

Scrum nie jest techniką ani procesem, ale lekką i prostą strukturą do rozwiązywania złożonych problemów projektu i twórczego dostarczania produktu o wysokiej wartości. Jest to metodologia, w której niewielki zespół jest prowadzony przez Scrum Mastera, którego głównym zadaniem jest usunięcie wszystkich przeszkód w ukończeniu pracy. Praca odbywa się w krótkich cyklach zwanych sprintami, ale zespół spotyka się codziennie, aby omówić bieżące zadania i blokady wymagające usunięcia. Firmy, które muszą stworzyć prototyp przed zbudowaniem ostatecznego wyniku projektu często działają na zasadzie struktury Scrum. Projekty takie wymagają szybkiej informacji zwrotnej od zainteresowanych stron na temat każdej iteracji produktu przed przejściem do następnej wersji lub wersji roboczej. Empiryczna kontrola procesu jest podstawową filozofią procesu opartego na Scrum. Działające oprogramowanie jest najbardziej elementarną miarą postępu. Zespół Scrum koncentruje się na zapewnieniu maksymalnej wartości biznesowej, od początku projektu i przez cały czas.

Jest kilka zasad, jakich zespół Scrum przestrzega, samoorganizacja, współpraca, boks czasowy, czy iteracyjny rozwój.

Samoorganizacja powoduje zdrowsze współdziałanie pomiędzy członkami zespołu. Uważa się również zarządzanie projektami za wspólny proces tworzenia wartości, w którym zespoły współpracują ze sobą, aby zaoferować najwyższą wartość produktu. Boks czasowy określa, w jaki sposób ograniczenie czasowe jest rozwiązywane w metodzie Scrum. Iteracyjny rozwój podkreśla, jak lepiej zarządzać zmianami i tworzyć produkty spełniające potrzeby klientów. Zespół Scrum składa się z właściciela produktu, zespołu programistów i Scrum Mastera. Aby poznać taką metodę pracy warto zdobyć certyfikat scrum. Głównym obowiązkiem właściciela produktu jest maksymalizacja wartości produktu i pracy zespołu programistów. Dodatkowe obowiązki obejmują zarządzanie katalogiem produktów. Zespół programistów składa się z samoorganizujących się specjalistów, którzy zamieniają katalog produktów w przyrost produktu na końcu każdego sprintu. Scrum Master upewnia się, że zespół przestrzega teorii Scrum i jej zasad.