Szukając sposobu przygotowania dokumentów do użytku za granicą, natkniesz się na wiele słów i wyrażeń, które są często używane do opisu oferowanych usług notarialnych.

Usługi notarialne dotyczą w szczególności usług świadczonych przez notariusza. Nie jest to jednak równoznaczne z legalizacją dokumentu apostille.

Kiedy dokument powinien być poświadczony notarialnie?

Czym się zajmuje notariusz?

W większości przypadków notariuszem jest radca prawny, który zdobył dalsze kwalifikacje, aby zostać notariuszem. Główną rolą notariusza jest poświadczanie podpisów, sporządzanie kopii dokumentów i uwierzytelnianie dokumentów. Po prawidłowym podpisaniu dokumentu przez notariusza lub radcę prawnego dokument jest gotowy do apostille. Dołączenie zaświadczenia apostille uwierzytelnia dokument do użytku poza granicami kraju przez kraje będące członkami Konwencji Haskiej. Apostille jest powszechnie uznawane i coraz częściej jest ono wymagane przez zagraniczne organizacje i urzędy państwowe.

Notariusz poprosi o identyfikację, aby potwierdzić, że naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz. Będziesz potrzebować oficjalnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, może to być dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny dokument, trzeba go zatem mieć przy sobie, kiedy umawiamy się na wizytę w biurze notarialnym. Bardzo ważne jest, aby wszyscy ufali autentyczności dokumentów prawnych. Kupując dom lub ustanawiając pełnomocnictwo, jasność i pewność nie są rzeczami, które można później zrozumieć.

Notariusz jest urzędnikiem publicznym wyznaczonym przez rząd w celu zapobiegania oszustwom. Notariusze są świadkami podpisywania ważnych dokumentów i weryfikują tożsamość sygnatariuszy, ich wolę podpisania dokumentów oraz znajomość treści dokumentu lub transakcji. Notariusza możemy znaleźć na stronie https://notariuszopole.pl/. Notariusz, będąc świadkiem podpisywania, stosuje własne dane, takie jak podpis, pieczęć i dane prowizji notarialnej. Kiedy widzisz na dokumencie pieczęć notarialną, oznacza to, że notariusz sprawdził, że transakcja jest autentyczna i prawidłowo wykonana.