Fungicydy to środki agrochemiczne stosowane do zabijania grzybów chorobotwórczych.

Istnieją zarówno substancje nieorganiczne i organiczne, jak i biochemiczne składniki aktywne. Fungicydy całkowicie powstrzymują rozwój grzybów. Należy odróżnić fungicydy, które jedynie hamują rozwój grzybów. Różnica między działaniem grzybobójczym a grzybostatycznym często tkwi jedynie w stężeniu składników aktywnych. Na przykład, wiele fungicydów może wywoływać działanie grzybostatyczne tylko wtedy, gdy są stosowane w ochronie upraw, ponieważ wyższe stężenie składnika aktywnego miałoby negatywny wpływ na roślinę żywicielską.

Sposób działania fungicydów na roślinach uprawnych

Kiedy stosuje się zabiegi fungicydowe?

Fungicydy znajdują zastosowanie przykładowo w rolnictwie i leśnictwie, gdzie wykorzystywane są do ochrony upraw, jako zaprawy nasienne, do dezynfekcji gleby, a także do ochrony drewna. Ponadto fungicydy stosuje się również w ogrodach prywatnych i parkach miejskich do zwalczania chorób grzybiczych na roślinach, lub w budynkach do zwalczania suchej zgnilizny. Środki grzybobójcze są również wykorzystywane w medycynie, na przykład w leczeniu grzybów skórnych. Jednak bardziej prawdopodobne jest, że będą one utożsamiane z określeniem środki przeciwgrzybicze.

Termin fungicydy ochronne jest używany do opisania środków przeciwgrzybiczych stosowanych w sposób profilaktyczny, co oznacza, że fungicydy są stosowane zanim grzybnia rozwinie się z zarodników fitopatogennych grzybów na uprawie. Duże znaczenie mają fungicydy ogólnoustrojowe, których aktywne składniki są dostarczane roślinom przez glebę, pobieranie przez korzenie, lub przez liście, gdzie następnie rozprzestrzeniają się poprzez system transportowy rośliny. To rozprzestrzenianie się zwykle następuje przy przepływie wody od dołu do góry, tak że efekt rozcieńczenia można zaobserwować w kierunku górnej części rośliny.

Więcej o zabiegach fungicydowych można przeczytać na stronie https://innvigo.com/zabiegi-fungicydowe-zboza-jare/. Ważne jest, aby zapewnić zwilżenie rośliny środkiem grzybobójczym, zwłaszcza w dolnej części. Jeśli roślina jest już chora, to właśnie zaburzona jest niezbędna dystrybucja fungicydu. Poza układowymi składnikami aktywnymi istnieją również takie, które mają działanie miejscowo-ustrojowe. Te fungicydy rozprzestrzeniają się tylko nieznacznie i nie są transportowane przez roślinę z przepływem wody.