Pozornie można by sądzić, że jest to sąd internetowy, aczkolwiek nie do końca należy to pojęcie w ten sposób rozumieć. E-sąd to coś innego. Zatem czym jest e-sąd? Pojęcie to bezpośrednio odnosi się do VI wydziału cywilnego sądu rejonowego zlokalizowanego w Lublinie, w dzielnicy Lublin-Zachód.

Tutaj jest mowa o sprawach rozpatrywanych w ramach EPU, czyli elektronicznego postępowania upominawczego. E-sąd odnosi się do spraw o zapłatę określonej należności, w których dana należność zupełnie nie ulega żadnej wątpliwości, co też jest potwierdzone stosownymi dokumentami (faktury, rachunki, itp.). Nie można zatem do E-sądu zwracać się z jakimikolwiek innymi sprawami, ponieważ nasza rzeczywistość nie funkcjonuje jeszcze w tak zaawansowany sposób, aby móc sprawy sądowe rozpatrywać przez Internet. Warto w tym miejscu również dodać, że wszelkie sprawy trafiające do E-sądu nie mają ograniczeń terytorialnych w odniesieniu zarówno do jednej jak i do drugiej strony. E-sąd to dziedzina, która de facto w naszym kraju jest jeszcze dosyć młoda.