Każda firma działa w określonych realiach prawnych, ekonomicznych i społecznych. Nie może działać, jak chce, ale ograniczają ją pewne realia, pełne przepisy prawne. W tym miejscu w sposób szczególny chcemy zatem wskazać na taki element, jakim jest obsługa prawna firm. Niektóre działające na rynku firmy zatrudniają radców prawnych na etacie i dlatego też nie muszą korzystać z pomocy zewnętrznych podmiotów.

Jednakże na rynku mamy obecnych wiele podmiotów, które nie zatrudniają owego radcy prawnego i te podmioty muszą liczyć w kwestiach wątpliwych i spornych na podmioty zewnętrzne. Zasadniczo większość działających na rynku kancelarii prawnych zajmuje się również obsługą prawną podmiotów gospodarczych i mowa jest zarówno o jednorazowej pomocy jak i o stałych zleceniach, o stałej współpracy z określoną kancelarią prawną.  Obsługa prawna firm jest pojęciem, które na stałe wpisało się w naszą rzeczywistość, która jest bardzo ważnym elementem naszej rzeczywistości, bez której trudno jest sprawnie działać.