Niezależnie od tego, z jakiego tytułu żądamy odszkodowania, jeśli dochodzi do sprawy sądowej, to znaczy, że sprawa nie jest prosta. Zasadniczo bowiem mamy do czynienia z tym, iż osoba czy też podmiot winny jakiemuś zdarzeniu, nie poczuwa się do tego, aby zrekompensować poszkodowanym odniesione straty i szkody.

Rozprawa sądowa o odszkodowanie często wiąże się z dosyć długim czasem. Nie mówimy o sprawie łatwej, ponieważ nie zawsze możliwe i nie zawsze łatwe jest udowodnienie wszystkich poniesionych strat. Bardzo często mówiąc o rozprawach sądowych o odszkodowanie, mamy na myśli te sprawy, w których mamy do czynienia z błędami w sztuce lekarskiej. Jak dobrze wiadomo, są to bardzo trudne sprawy, których rozwiązanie należy do bardzo skomplikowanych. W tych sprawach na pewno nie należy zdawać się wyłącznie na własne siły, ponieważ z zasady zdani jesteśmy na niepowodzenie. Mówimy o sprawach dosyć zawiłych, które mają różne wątki i można na nie spojrzeć z bardzo różnych perspektyw, dlatego warto tutaj zdać się na dobrego prawnika.